Na zadnjem popoldanskem srečanju članov Društva bibliotekarjev Ljubljana (DBL) smo se v ponedeljek, 12. junija 2023, odpravili na obisk Centralne tehniške knjižnice (nadalje CTK), ki že lep čas slovi kot zelo napredna ljubljanska knjižnica. CTK je v bistvu zelo večplastna inštitucija, ki je v osnovi resda visokošolska knjižnica specializirana za področje tehnike ter znanosti, vendar ima obenem še funkcijo Osrednjega specializiranega informacijskega centra za znanstveno področje tehnike (OSIC-T). Dejansko gre za knjižnico, ki bolj kot po svojem bogatem gradivu slovi po svojih raznovrstnih storitvah, saj poleg izposoje in časovno nadpovprečno dolgo dostopnih čitalniških mestih nudi še številne dodatne storitve in izobraževanja. Pred leti je knjižnica izstopala zaradi izjemne standardoteke, zatem je postala eden od centrov slovenskih knjižničnih konzorcijev in gibanja za odprto znanost, zadnje čase je vse pomembnejša njena nova funkcija digitalnega repozitorija raziskovalnih organizacij Slovenije (DiRROS). DiRROS ponuja storitev objavljanja in hrambe različnih elektronskih dokumentov brezplačno. Združljivost z navodili OpenAIRE zagotavlja izmenjavo vsebin z drugimi repozitoriji ter izpolnjevanje določil Evropske komisije glede odprte dostopnosti recenziranih znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov, ki so rezultat z javnimi sredstvi financiranih projektov iz okvirnih programov FP7 in Obzorje 2020, kakor tudi zahtev slovenske nacionalne strategije, inštitucionalnih politik in financerjev.

Ob tem v CTK poudarjajo, da želijo vzpostaviti Centralno tehniško knjižnico kot ODPRTO, INOVATIVNO, UČEČO SE SKUPNOST UPORABNIKOV CTK. Za dosego tega cilja so pomemben partner v odprti integrirani nacionalni raziskovalni infrastrukturi, kjer se vzpostavljajo kot center za zagotavljanje kakovosti v znanstveni komunikaciji. Poleg ukvarjanja z »odprtimi publikacijami«, »copyright collection centra«, ki svetuje in usposablja ljudi za pravno korektno rabo informacij, CTK hkrati spodbuja uporabo odprtih licenc in se obenem vzpostavlja kot pomemben del mreže občanske znanosti (CitizenScience.si). V ta namen so v CTK odprli posebno CTK ustvarjalnico, ki deluje kot prostor z različnimi naprednimi orodji in stroji, kjer lahko ustvarjajo kreativni posamezniki ali skupine z nekimi skupnimi interesi, kot so znanost, digitalna umetnost, oblikovanje, 3D-tisk, 3D-skeniranje ter se v njihovih prostorih srečujejo, družijo in učijo. Ustvarjalnica je opremljena s številnimi tehničnimi pripomočki, ki so zaenkrat marsikomu predragi, da bi jih lahko imel doma, tukaj v knjižnici pa lahko ustvarja, se izobražuje, hkrati pa cenovno ugodno celo tiska posamezne 3D izdelke.

V juniju 2023 se na CTK začenja še projekt »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«, v okviru katerega bodo Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in 20 slovenskih javnih raziskovalnih organizacij prilagodile svoje delovanje v skladu z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Uredbo o izvajanju znanstveno-raziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti ter s praksami in načeli odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru. V Centralni tehniški knjižnici je verjetno najlepše vidno, kako je razvoj, delovanje in ugled knjižnice povezan z njenimi ključnimi osebnostmi. Čeprav direktor knjižnice mag. Miro Pušnik zmeraj poudarja pomen dobre ekipe in skrbne izbire odličnih sodelavcev, v zadnjem času pa so zaposlili kar nekaj novih perspektivnih kadrov, se prav iz zgodovine Centralne tehniške knjižnice vidi, kako je bil skokovit razvoj knjižnice pogosto povezan z njenimi najpomembnejšimi direktorji (Mara Šlajpah Zorn, Nada Čučnik Majcen, dr. Matjaž Žaucer idr.) in sedanji direktor ni pri tem nobena izjema. Čeprav je svojo kariero v CTK začel na »nižjih« delovnih mestih, nam s svojo zavzetostjo, znanjem in kakovostnim delom kaže, kako pomembno je za vodjo, da do obisti pozna delovanje svoje inštitucije in delo vseh sodelavcev. In prav zaradi srečanja s stroki povsem predanimi kolegi je bilo tokratno srečanje članov DBL nepozabno.

Društvo bibliotekarjev Ljubljana
Strokovni obisk DBL CTK (gradivo)
Strokovni obisk DBL CTK (fotogalerija)

Pripravil: Igor Zemljič (Centralna pravosodna knjižnica VSRS), podpredsednik DBL

(Skupno 109 obiskov, današnjih obiskov 1)