Vodstvo

OBDOBJE 2023-2027

Predsednica

 • Ana Zdravje (Mestna knjižnica Ljubljana)

Izvršni odbor

 • Igor Zemljič (podpredsednik; Vrhovno sodišče RS)
 • Maja Peteh (blagajničarka; Gozdarski inštitut Slovenije, Gozdarska knjižnica)
 • Marko Aupič (Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja, FDV UL)
 • Marjana Benčina (Biblioteka SAZU)
 • Ana Berce (Mestna knjižnica Ljubljana)
 • Rok Dežman (Mestna knjižnica Ljubljana)
 • Andreja Grčar (Pedagoška fakulteta UL)
 • Tanja Merčun Kariž (Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, FF UL)
 • Milojka Miklavčič (Narodna in univerzitetna knjižnica)
 • Špela Velikonja (Inštitut za kriminologijo pri PF UL)

Nadzorni odbor

 • Matej Gazvoda (Mestna knjižnica Ljubljana)
 • Martina Kerec (Centralna medicinska fakulteta, MF UL)
 • Tomaž Ulčakar (Ekonomska fakulteta UL)

Častno razsodišče

 • Violetta Bottazzo (upokojenka)
 • Nataša Grubar Praček (Mestna knjižnica Ljubljana)
 • Barbara Marinčič (Mestna knjižnica Ljubljana)

 

OBDOBJE 2019-2023

Predsednica

 • Ana Zdravje (Mestna knjižnica Ljubljana)

Izvršni odbor

 • Maja Peteh (Biotehniška fakulteta UL & Gozdarski inštitut Slovenije)
 • Tanja Tavzelj (Mestna knjižnica Ljubljana)
 • Marijana Abe  (Mestna knjižnica Ljubljana)
 • Leja Borovnjak (Teološka fakulteta UL)
 • Barbara Cesar (Mestna knjižnica Ljubljana)
 • Ana Češarek (Pedagoška fakulteta UL)
 • Tomaž Ulčakar (Ekonomska fakulteta UL)
 • Špela Velikonja (Narodna in univerzitetna knjižnica)
 • Uršula Vimer Kovaček (Narodni muzej Slovenije)
 • Maja Zorič Bolfek (Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije)

Nadzorni odbor

 • Matej Gazvoda (Mestna knjižnica Ljubljana)
 • Martina Kerec (Medicinska fakulteta UL)
 • Erika Žitko (Mestna knjižnica Ljubljana)

Častno razsodišče

 • Irena Brilej (Gimnazija Poljane)
 • Anja Frković Tršan (Mestna knjižnica Ljubljana)
 • Anže Žugič (Narodna in univerzitetna knjižnica)

OBDOBJE 2015-2019

Predsednica

 • Maja Peteh, Gozdarska knjižnica (Gozdarski inštitut Slovenije & Biotehniška fakulteta UL-Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire)

Izvršni odbor

 • Snježana Renko – Centralna tehniška knjižnica (blagajničarka)
 • Marijana Abe
 • Leja Borovnjak – Teološka fakulteta UL, knjižnica
 • Irena Brilej – Gimnazija Poljane
 • Tanja Tavzelj – Mestna knjižnica Ljubljana
 • Miha Fištravec – študent, Filozofska fakulteta UL, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
 • Maja Nagode Miklič – O. Š. dr. V. Kraigherja
 • Simona Resman – Mestna knjižnica Ljubljana
 • Katarina Švab – Filozofska fakulteta UL, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
 • Špela Velikonja – Narodna in univerzitetna knjižnica

Nadzorni odbor

 • Veronika Rijavec Pobežin – Mestna knjižnica Ljubljana
 • Andreja Nagode – O. Š. Ivana Cankarja, Vrhnika
 • Ivan Kanič – Ekonomska fakulteta UL, Centralna ekonomska knjižnica

Častno razsodišče

 • Anja Frković Tršan – Mestna knjižnica Ljubljana
 • Veronika Potočnik – Narodna in univerzitetna knjižnica
 • Martina Kerec – Fakulteta za socialno delo UL

OBDOBJE 2011-2015

Predsednica

 • Maja Peteh – Gozdarska knjižnica (Gozdarski inštitut Slovenije & Biotehniška fakulteta UL-Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire)

Izvršni odbor

 • Snježana Renko – Centralna tehniška knjižnica (blagajničarka)
 • Tanja Curhalek – Mestna knjižnica Ljubljana
 • Tanja Merčun – Filozofska fakulteta UL, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
 • Maja Nagode Miklič – O. Š. dr. V. Kraigherja
 • Veronika Potočnik – Narodna in univerzitetna knjižnica
 • Alma Repar – Srednja gradbena, geodetska šola in ekonomska šola Ljubljana
 • Urša Smrekar – Državni zbor RS, Knjižnica
 • Mojca Trtnik – Narodna in univerzitetna knjižnica
 • Tomaž Ulčakar – Ekonomska fakulteta UL, Centralna ekonomska knjižnica
 • Miha Fištravec (član IO 2014 – 2015) – študent, Filozofska fakulteta UL, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
 • Martina Kerec – Fakulteta za socialno delo UL (podpredsednica do 2014)

Nadzorni odbor

 • Marija Dolores Kerec Kovač – Gozdarska knjižnica (Gozdarski inštitut Slovenije & Biotehniška fakulteta UL-Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire)
 • Aleš Klemen – Mestna knjižnica Ljubljana
 • Ivan Kanič – Ekonomska fakulteta UL, Centralna ekonomska knjižnica

Častno razsodišče

 • Anja Frković Tršan – Mestna knjižnica Ljubljana
 • Darko Majcenović – Medicinska fakulteta UL, Centralna medicinska knjižnica
 • Milojka Miklavčič – Narodna in univerzitetna knjižnica

OBDOBJE 2009-2011

Predsednica

 • Maja Božič – Gozdarska knjižnica (Gozdarski inštitut Slovenije & Biotehniška fakulteta UL-Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire)

Izvršni odbor

 • Martina Kerec – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Knjižnica (podpredsednica)
 • Tomaž Ulčakar – Ekonomska fakulteta UL,Centralna ekonomska knjižnica
 • Snježana Renko – Centralna tehniška knjižnica (blagajničarka)
 • Veronika Potočnik – Narodna in univerzitetna knjižnica
 • Urša Smrekar – Državni zbor RS, Knjižnica
 • Martina Kerec – Narodna in univerzitetna knjižnica
 • Maja Miklič – O.Š. dr. V. Kraigherja
 • Mateja Klarič – Mestna knjižnica Ljubljana
 • Daniela Škerget – Slovenska akademija znanosti in umenosti
 • Minca Brate – Fakulteta za družbene vede, Osrednja družboslovna knjižnica
 • Urška Cilenšek – Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
 • Alma Repar – Srednja gradbena, geodetska šola in ekonomska šola Ljubljana
 • Vesna Trobec – Mestna knjižnica Ljubljana

Nadzorni odbor

 • Anita Longo – Državni zbor RS, Knjižnica
 • Aleš Klemen – Mestna knjižnica Ljubljana
 • Dolores Kerec Kovač – Gozdarska knjižnica in INDOK dejavnost (Gozdarski inštitut Slovenije & Biotehniška fakulteta UL-Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire)

Častno razsodišče

 • Silva Novljan
 • Mojca Trtnik – Narodna in univerzitetna knjižnica
 • Lea Borovnjak – Mestna knjižnica Ljubljana
 • Mira Vončina – Fakulteta za družbene vede, Osrednja družboslovna knjižnica (nadomestni član)
 • Tatjana Pristolič – Mestna knjižnica Ljubljana (nadomestni član)
 • Anton Praznik – Mestna knjižnica Ljubljana (nadomestni član)


OBDOBJE 2003-2005

Predsednica

 • Smilja Pejanovič – Centralna tehniška knjižnica

Izvršni odbor

 • Urša Lampret – Knjižnica Grosuplje
 • Alenka Logar-Pleško – Filozofska fakulteta UL, Osrednja humanistična knjižnica,
 • Tatjana Martinčič – Knjižnica Bežigrad
 • Mojca Mlinar Strgar – Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Knjižnica
 • Matjaž Musek – Onkološki inštitut, strokovna knjižnica za onkologijo
 • Snežana Renko – Centralna tehniška knjižnica (blagajničarka)
 • Renata Šolar – Narodna in univerzitetna knjižnica
 • Vesna Trobec – Knjižnica Otona Župančiča
 • Ivanka Učakar – OŠ Fran Albreht, knjižnica
 • Maja Vihar – Centralna tehniška knjižnica

Nadzorni odbor

 • Minca Brate – Fakulteta za družbene vede, Osrednja družboslovna knjižnica
 • Maja Mirkov – Knjižnica Šiška
 • Marina Plešej – Knjižnica Prežihov Voranc

Častno razsodišče

 • Milena Bon – Gimnazija Poljane, knjižnica
 • Dolores Kerec Kovač – Gozdarska knjižnica in INDOK dejavnost (Gozdarski inštitut Slovenije & Biotehniška fakulteta UL-Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire)
 • Aleš Klemen – Sekcija študentov bibliotekarstva
 • Ivo Pintarič
 • Anton Praznik – Knjižnica Otona Župančiča – Delavska knjižnica
 • Lidija Vodopivec – Knjižnica Otona Župančiča
(Skupno 2.329 obiskov, današnjih obiskov 1)