Spoštovani,

obveščamo vas, da je Upravni odbor Kalanovega sklada, ki deluje v okviru Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS), tokrat podelil štiri enakovredne nagrade za najboljša strokovna in znanstvena objavljena dela, ki pomembno prispevajo k oblikovanju bibliotekarske in informacijske znanosti.

Nagrado Kalanovega sklada za leto 2021 prejmejo:

dr. Maja Peteh in dr. Primož Južnič za prispevek z naslovom O pomenu predmetnih oznak in podatka o afiliaciji v raziskovalnih knjižnicah v COBISS.SI: praksa izpolnjevanja polj bloka 6XX in podpolja 70X8, objavljen v reviji Organizacija znanja, dostopen na povezavi https://oz.cobiss.si/clanek/peteh_juznic_o_pomenu/

ter

mag. Branka Kerec in dr. Vlasta Stavbar za prispevek z naslovom Kako umestiti tradicijo v sodobnost?: Maistrova knjižnica kot kulturni spomenik prinaša s svojimi posebnostmi izvirne postavitve nove izzive z umestitvijo v redni fond UKM, objavljen v reviji Knjižnica, dostopen na povezavi https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8123.

Namen Kalanovega sklada je z nagradami spodbujati publiciranje strokovnih in znanstvenih del s področja bibliotekarske in informacijske znanosti. Ustanovljen je bil leta 1974 v spomin na delo zaslužnega slovenskega knjižničarja Pavla Kalana, ki je s svojim delom pustil sledi v Slovanski knjižnici, NUK-u in celotni slovenski bibliotekarski stroki. Nagrajenci Kalanovega sklada so razglašeni na dan njegovega rojstva (16. januar 1900), nagrade pa bodo podeljene na obletnico njegove smrti, 11. junija 2022.

Vsem štirim nagrajencem iskreno čestitamo!

Še posebej smo ponosni, da letos nagrado prejme tudi naša članica IO DBL dr. Maja Peteh.


Dr. Maja Peteh je od 2004 vodja Gozdarske knjižnice, ki je deluje na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti in na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Izjemno aktivna je v stanovskem društvu in zvezi. Med drugim je v obdobju od 2007 do 2011 vodila Sekcijo za visokošolske knjižnice pri ZBDS, od leta 2009 pa vse do leta 2019 je bila predsednica DBL in tudi članica Upravnega odbora ZBDS.

Dr. Maja Peteh in prof. dr. Primoža Južnič sta v nagrajenem članku ocenila dve vsebini katalogizacijske prakse, ki sta neobvezni, a priporočljivi. Ugotavljala sta nedoslednost predmetnega označevanja bibliografskih zapisov in vnosa podatka o zaposlitvi avtorja. Vnos podatka o zaposlitvi avtorja naj bi bil obvezen za zapise, ki jih želi določena ustanova uvrstiti v bibliografijo ustanove, a ga redno vnaša le 1 % knjižničarjev bibliografov, nikoli pa ga ne vnaša 16 % knjižničarjev bibliografov. Predmetne oznake v slovenskem jeziku dosledno vnaša 83 % anketiranih knjižničarjev bibliografov, le 26 % pa jih vnaša tudi v drugem jeziku.

(Skupno 81 obiskov, današnjih obiskov 1)