Prenesite PDF datoteko komentarja.

Ministrstvo za kulturo RS je v sprejem podalo predlog Pravilnika o bibliotekarskem izpitu. V Društvu bibliotekarjev Ljubljana vam posredujemo komentarja k Pravilniku. Zavzemamo se za večjo razliko med pogoji za pristop k bibliotekarskemu izpitu med kandidati s formalno izobrazbo in tistimi brez nje. Razlike so že nakazane v 5. členu Pravilnika, kjer je že upoštevana majhna razlika med predpisanim trajanjem usposabljanja za kandidate s formalno (9 mesecev) in brez formalne bibliotekarske izobrazbe (12 mesecev).

Pravilnik v 13. členu, po presoji komisije, omogoča oprostitev dela ali celote bibliotekarskega izpita, če je kandidat že opravil strokovni izpit po predpisih drugega področja.

Predlagamo, da se v Pravilnik ustrezno umesti možnost oprostitve dela izpita, v kolikor ima kandidat pridobljeno formalno izobrazbo bibliotekarske smeri. V Sloveniji imamo formalno izobraževanje s področja bibliotekarstva, ki se ga izvaja na univerzitetnem dodiplomskem in podiplomskem nivoju na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Predlagamo, da se ustrezno upošteva razlika med kandidati z ali brez formalne bibliotekarske izobrazbe in sicer v smislu oprostitve dela ali celote bibliotekarskega izpita. Kandidat lahko opravljanje izpitnih vsebin dokazuje s potrdilom o opravljanih izpitih, katerega izda ustrezen visokošolski zavod. Omenjene spremembe bi omogočile večjo konkurenčnost formalno izobraženih bibliotekarjev in pospešile njihovo
zaposlovanje.

V 2. odstavku 8. člena in 2. odstavku 4. člena Pravilnik opredeljuje tudi možnosti za pristop k bibliotekarskemu izpitu za osebe, ki niso zaposlene v knjižnici (volontersko pripravništvo). Ugotavljamo, da nadrejeni Zakon o knjižničarstvu volonterskega pripravništva ne predvideva. 17. in 21. junija 2011 sta bila podana predloga za dopolnitve Zakona o knjižničarstvu, ki govorita tudi o volonterskem pripravništvu, vendar še nista potrjena. Predlagamo, da se omenjena odstavka črtata.

S spoštovanjem,

mag. Maja Božič l. r.
predsednica DBL

(Skupno 51 obiskov, današnjih obiskov 1)