Spoštovani člani in članice,

tudi letos ste vabljeni k soustvarjanju našega društva. Obveščamo vas, da bo redni Zbor članov Društva bibliotekarjev Ljubljana v sredo, 25. marca 2015 ob 15.30. uri v dvorani Knjižnice Bežigrad (Mestna knjižnica Ljubljana) na Einspielerjevi ulici.

Razpis kandidacijskega postopka za organe Društva bibliotekarjev Ljubljana za mandatno obdobje 2015-2019.

Program
1. Otvoritev zbora članov, potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva zbora članov
2. Izvolitev verifikacijske komisije.
3. Finančno in programsko poročilo DBL za leto 2014.
4. Razrešnica organov društva.
5. Volitve predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika, članov Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča za mandatno obdobje 2015-2019.
6. Finančni in programski načrt DBL za leto 2015.
7. Razno.

Vljudno vabljeni!

Maja Peteh
predsednica DBL

(Skupno 99 obiskov, današnjih obiskov 1)