Vabljeni na strokovno srečanje DBL

RAZISKOVANJE V KNJIŽNICAH

Datum: sobota, 14. marec 2015
Kraj: Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL (predavalnica G6, ki se nahaja v manjši stavbi na parkirišču), Večna poti 83, Ljubljana

V knjižnicah moramo pogosto izvajati različne oblike raziskav v želji prepoznavanja potreb in želja naših uporabnikov, pri evalvaciji ali načrtovanju razvoja naših zbirk, dejavnosti in storitev. Namen posvetovanja v organizaciji Društva bibliotekarjev Ljubljana, je predstaviti različne možne oblike družboslovnega raziskovanja ter predstaviti primere dobre prakse.

V prvem sklopu so predavanja, ki predstavljajo različne metodologije raziskovanja, različna za raziskovanje uporabna orodja. V drugem sklopu so predstavljeni primeri dobre prakse, že izvedene raziskave v različnih vrstah slovenskih knjižnic itd. V tretjem sklopu pa želimo čimbolj širok nabor predstavitev različnih primerov dobrih praks v različnih knjižnicah, zato vse zainteresirane vabimo k sodelovanju. Prav tako bodo v tem sklopu svoje izkušnje z nami delili študenti bibliotekarstva, informacijske znanosti in knjigarstva, ki v okviru študija in prakse izvajajo različne raziskave v knjižnicah.

Spletne prijave na posvetovanje sprejemamo do 10. marca 2015; dodatna vprašanja na info@dbl-drustvo.si

Udeležba je za vse brezplačna, ob tej priložnosti pa se moramo zahvaliti tudi predavateljem, ki bodo prav tako brezplačno sodelovali na tem posvetovanju.

Na srečanju uvajamo tudi novost: Bazar idej! Namen Bazarja je, da lahko vsi udeleženci na kratko predstavijo raziskave, ki jih izvajajo pri svojem delu v matičnih organizacijah ali v okviru raziskovalnega dela in/ali študija. Predstavitve bodo omejene na 10 minut. Zainteresirani ste lepo vabljeni, da se do enega tedna pred srečanjem javite na naslov: maja.miklic@guest.arnes.si ali ob prijavi. S tem želimo udeležence spodbuditi, da delijo svoje delo in ugotovitve z drugimi in hkrati dobijo čim več novih in zanimivih idej.

Program:

8.30 – 9.00 Registracija, ob registraciji kavica
9.00 – 9.15 Predsednica DBL Maja Peteh: Uvodni pozdrav
9.15 – 10.00 MAJA ŽUMER: Raziskovati
Raziskováti -újem nedov. (á ȗ) s temeljitim, načrtnim delom, opazovanjem zbirati podatke, ugotavljati dejstva o čem. Vsi knjižničarji se pri svojem delu srečujejo z raziskovanjem. V splošnem uvodu bomo odgovarjali na vprašanja: Zakaj raziskujemo? Kateri so bistveni koraki v raziskovanju? Kje se pogosto pojavljajo težave?
10.00 – 10.20 TANJA MERČUN: 1+1 je lahko tudi 3
Rezultate raziskovanja moramo tudi pravilno ovrednotiti in predstaviti. Skupaj bomo pogledali pogoste napake, ki se lahko zgodijo v tej fazi.
10.20 – 11.05 MATEJA BREJC: Akcijsko raziskovanje – raziskovanje praktikov
V prispevku bomo predstavili izhodišča in potek akcijskega raziskovanja ter osvetlili njegov pomen za izboljšanje prakse.
11.05 – 11.45 ODMOR s prigrizkom
11.45 – 12.45 NEJC BERZELAK: Zbiranje podatkov z uporabo spletnih anket
Spletne ankete postajajo vse pomembnejše raziskovalno orodje, saj omogočajo kakovostno, hitro in stroškovno ugodno zbiranje podatkov za različne namene. Predavanje bo predstavilo prednosti in omejitve uporabe spletnih anket, ključna metodološka načela njihove priprave ter programsko orodje za spletno anketiranje 1KA.
12.45 – 13.30 IGOR PODBREŽNIK: Uporaba merilnega orodja SERVQUAL za ugotavljanje kakovosti storitev v splošnih knjižnicah.
Za potrebe raziskav v slovenskih splošnih knjižnicah je bila nadgrajena izvirna modifikacija orodja SERVQUAL za merjenje, obdelavo in predstavitev rezultatov ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov s kakovostjo knjižničnih storitev. Rezultati raziskav kažejo, da različne skupine uporabnikov različno ocenjujejo posamezne dejavnike kakovosti in da splošne knjižnice ne dosegajo vseh pričakovanj vseh svojih uporabnikov.
13.30 – 14.20 MELITA AMBROŽIČ: Študije uporabnikov Narodne in univerzitetne knjižnice
NUK izvaja različne študije uporabnikov že od leta 1988. V predavanju bomo na kratko predstavili njihove značilnosti in rezultate ter njihovo uporabo v procesih načrtovanja in vrednotenja dejavnosti knjižnice. Opozorili bomo tudi na omejitve kvantitativno zasnovanih raziskav uporabnikov.
14.20 – 14.35 ODMOR
14.35 – 15.35 MARIJAN ŠPOLJAR: Beleženje informacij (aplikacija BelInf)
Raziskava in eko-karta zunanjega okolja.
15.35 – 17.00 BAZAR IDEJ
Predavatelji so lepo vabljeni k aktivni udeležbi! Kratke predstavitve primerov (do 10 min.)
17h  ZAKLJUČEK

(Skupno 83 obiskov, današnjih obiskov 1)