Spoštovani člani!

V letošnjem letu poteče štiriletni mandat predsednici društva, članom Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča, ki so bili izvoljeni na Volilnem zboru članov 25. marca 2015. Na podlagi Pravil Društva bibliotekarjev Ljubljana z dne 19. 11. 2010 objavljam

»Razpis kandidacijskega postopka za organe Društva bibliotekarjev Ljubljana za mandatno obdobje 2019–2023«.

Članstvo v društvu bibliotekarjev je čast, privilegij, strokovna odgovornost in strokovni izziv, zato vse člane vabim k aktivnemu soustvarjanju našega društva. Ker želimo k delu predsedstva privabiti čim več za društveno delo zagretih članov, vas vabimo h kandidaturi za organe društva. Kandidate lahko predlagajo skupine članov ali posamezniki, lahko se predlagajo tudi sami. Kandidirajo lahko le člani DBL (ki imajo zgledno poravnano članarino za tekoče leto) in sicer za naslednje funkcije:

  • član Izvršnega odbora – predsednik društva (voli se en član),
  • član Izvršnega odbora – podpredsednik društva (voli se en član),
  • član Izvršnega odbora – blagajnik društva (voli se en član),
  • član Izvršnega odbora – tajnik društva (voli se en član),
  • član Izvršnega odbora (voli se do 7 članov),
  • član Nadzornega odbora (voli se 3 člane),
  • član Častnega razsodišča (voli se 3 člane).

Izpolnjene obrazce (OBRAZEC) pošljite najkasneje do 8. marca 2019 na naslov: Društvo bibliotekarjev Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, ali skenirane preko e-pošte na naslov info@dbl-drustvo.si.

Da bo odločitev za kandidaturo, vse zainteresirane vabim na kratko predstavitev funkcij. Srečanje bo v sredo, 13. februarja 2019 ob 15.30 v Trubarjevi hiši literature (Stritarjeva ulica 7, Ljubljana). Več o dogodku …

Maja Peteh
predsednica DBL

(Skupno 108 obiskov, današnjih obiskov 1)