Spoštovane članice in člani,

z včerajšnjim dnem se mi je iztekel prvi mandat predsednice našega društva. Hkrati se je iztekel mandat celotnemu vodstvu. Na včerajšnjem Zboru članov Društva bibliotekarjev Ljubljana smo uspešno izvolili novo vodstvo. Zaupali ste mi drugi mandat predsednice Društva bibliotekarjev Ljubljana za mandatno obdobje 2023/27. Lepo se vam zahvaljujem za izkazano podporo in za vse čestitke in lepe želje. Vem, da imamo močno strokovno vodstvo in verjamem v naš skupni uspeh. Čakajo nas izzivi, ki jih bomo s skupnimi močmi obvladovali in sproti reševali. Veselim se skupnega sodelovanja. Nadaljevali bomo z delom Društva bibliotekarjev Ljubljana, na katerega smo lahko zelo ponosni. Imamo močno podporo in to je pomembno za nadaljnje delo. To je velik privilegij, ki ga imamo, kjer si pomagamo ter sodelujemo, se razvijamo in s tem nadgrajujemo svoje dragoceno znanje, da lahko pomagamo drugim, kjer smo lahko ustvarjalni in kjer se rojevajo nove ideje za delo v prihodnosti. Zbor članov Društva bibliotekarjev Ljubljana je včeraj potrdil Poročilo o delu DBL za leto 2022 in Načrt dela DBL za obdobje 2023–2024. Več boste lahko prebrali v zapisniku Zbora članov DBL, ki bo v prihodnjih dneh objavljen na spletni strani DBL.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem članom vodstva v preteklem mandatu in članom DBL, ki so prispevali mnenja, ideje ter po svojih močeh pripomogli k uspešnemu sledenju poslanstva našega društva in izvedbi programa. Zagovorništvo enotne knjižničarske stroke in organizacija srečanj z aktualnimi strokovnimi vsebinami sta dve odmevni dejavnosti našega društva, po katerem je Društvo bibliotekarjev Ljubljana prepoznano v širšem slovenskem knjižničarskem okolju.

Zbor članov je izvolil VODSTVO DBL ZA MANDATNO OBDOBJE 2023–2027.

IZVRŠNI ODBOR
Predsednica: Ana Zdravje (Mestna knjižnica Ljubljana)
Podpredsednik: Igor Zemljič (Vrhovno sodišče RS)
Blagajničarka: Maja Peteh (Biotehniška fakulteta UL & Gozdarski inštitut Slovenije)

Člani:
Marko Aupič (Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja, FDV UL)
Marjana Benčina (Biblioteka SAZU)
Ana Berce (Mestna knjižnica Ljubljana)
Rok Dežman (Mestna knjižnica Ljubljana)
Andreja Grčar (Pedagoška fakulteta UL)
Tanja Merčun Kariž (Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, FF UL)
Milojka Miklavčič (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Špela Velikonja (Inštitut za kriminologijo pri PF UL)

NADZORNI ODBOR
Člani:
Matej Gazvoda (Mestna knjižnica Ljubljana)
Martina Kerec (Centralna medicinska fakulteta, MF UL)
Tomaž Ulčakar (Ekonomska fakulteta UL)

ČASTNO RAZSODIŠČE
Člani:
Violetta Bottazzo (upokojenka)
Nataša Grubar Praček (Mestna knjižnica Ljubljana)
Barbara Marinčič (Mestna knjižnica Ljubljana)

Lepo vas pozdravljam,
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL

(Skupno 286 obiskov, današnjih obiskov 1)