7. seja Izvršnega odbora Društva bibliotekarjev Ljubljana v mandatnem obdobju 2010-2015, bo v ponedeljek, 5. marca 2012, ob 16. uri, na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83 (v sejni sobi – 2. nadstropje).
Predlagan dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Pregled zapisnika 5. in 6. (dopisne) seje IO
  3. Članstvo 2012 (pregled stanja)
  4. Poročilo o delu za leto 2011
  5. Načrt dela za leto 2012
  6. Občni zbor 2012
  7. Srečanje s študenti BINK
  8. Razno
(Skupno 87 obiskov, današnjih obiskov 1)