7. seja IO DBL – najava

7. seja Izvršnega odbora Društva bibliotekarjev Ljubljana v mandatnem obdobju 2010-2015, bo v ponedeljek, 5. marca 2012, ob 16. uri, na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83 (v sejni sobi – 2. nadstropje). Predlagan dnevni red:...

Kratko poročilo 5. seje Izvršnega odbora DBL (12. januar 2012)

Seje je udeležilo 7 od 11 članov IO, 2 člana NO in 1 članica ČR. Po skoraj enoletni pripravi je IO sprejel Poslovnik o delu o delu organov in delovnih teles Društva bibliotekarjev Ljubljana. Bo objavljeno tudi tu. Predsednica je pripravila osnutek poročila o delu za...