Podelitev Čopovih nagrad za leto 2020: nagrade so podeljene

Spoštovani,

v ponedeljek, 21. 12. 2020, so bile prvič v virtualni obliki podeljene Čopove nagrade. Če se prireditve niste uspeli udeležiti, vas vabimo, da si celotno dogajanje ali posamezne predstavitve nagrajencev ogledate na uradnem YouTube profilu Zveze bibliotekarskih društev Slovenije: https://youtu.be/Cm2-mvnihhA

Še posebno smo ponosni, da sta kar dve nagrajenki tudi članici Društva bibliotekarjev Ljubljana.

Prejemnica Čopove diplome za leto 2020, ki se podeli za izredno pomembno življenjsko delo na področju knjižničarstva, ki je širšega pomena in prispeva k ugledu in napredku knjižničarske stroke je dr. Alenka Kavčič-Čolić. Poleg nje je to najbolj prestižno nagrado prejela tudi mag. Angela Čuk.

Dr. Alenka Kavčič-Čolić dela v Narodni in univerzitetni knjižnici, kjer vodi oddelek za raziskave in je nosilka vrste razvojnih projektov. Je usmerjevalka strokovnega dela na področju specialnih knjižnic ter na področju razvoja informacijske tehnologije in ohranjanja ter varovanja digitalne dediščine. Bila je tudi predsednica sekcij mednarodnega združenja knjižničarjev IFLA, ki pokrivata področji informacijske tehnologije in varovanja digitalne dediščine. Vsa leta svojega delovanja je izjemno aktivna tudi na področju izobraževalne in svetovalne dejavnosti v knjižničarstvu. Njena bibliografija obsega skoraj sto bibliografskih enot, bila je tudi odgovorna urednica revije Knjižnica ter članica številnih domačih in mednarodnih delovnih skupin in iniciativ.
Posnetek, ki so ji ga pripravili stanovski kolegi, si lahko ogledate tule: https://youtu.be/SFIkJKQBx8I

Mag. Angela Čuk vodi center za strokovno informatiko v podjetju Krka d. d., kjer je knjižnica umeščena v središče razvoja in raziskav. Nagrajenka svoje strokovno poslanstvo izraža kot predavateljica, mentorica, članica različnih delovnih skupin in odborov ter ga podkrepi s prispevki v domači in tuji periodiki, strokovnih zbornikih ter tako širi vedenje o doprinosu knjižnic in knjižničarjev družbi. Že skoraj tri desetletja svoje znanje, dosežke in izkušnje nesebično deli s kolegi. Že vrsto let je aktivna v Društvu bibliotekarjev Dolenjske, Sekciji za specialne knjižnice pri ZBDS, na posvetih doma in v tujini, prav tako pa tudi v programskih odborih strokovnih posvetovanj. Posebej velja izpostaviti objave, s katerimi je predstavila dobitno kombinacijo sodelovanja med zavzeto specialno knjižnico in uspešnim poslovnim okoljem.
Posnetek, ki so ji ga pripravili stanovski kolegi, si lahko ogledate tule: https://youtu.be/J52HWgdJW14

Prejemnica Čopovega priznanja, ki se podeli za enkratne dosežke, ki so plod izvirnih strokovnih pristopov ali za posebne zasluge pri popularizaciji knjižničarstva, krepitvi ugleda knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske stroke v javnosti ter za zasluge pri razvoju knjižnične dejavnosti je Veronika Rijavec Pobežin. Poleg nje je bil te časti deležen tudi mag. Matjaž Eržen.

Veronika Rijavec Pobežin je zaposlena v Mestni knjižnici Ljubljana kjer vodi Službo za delo z uporabniki in posebne zbirke. Uvedla je člansko izkaznico Urbana, avtomatizirano izposojo gradiva, odgovorna je bila za zasnovo in logistiko storitve vračila gradiva v kateri koli enoti knjižnice. Razvila je moto Povsod v mestu in ga prenesla v vse pore komuniciranja z različnimi deležniki knjižnice v okviru promocijskih materialov in dogodkov. Usmerjala je celostno prenovo spletne strani, ki je prejela nagradi Netko (2013) ter Websi (2014). Je aktivna članica Društva bibliotekarjev Ljubljana.
Posnetek, ki so ji ga pripravili stanovski kolegi, si lahko ogledate tule: https://youtu.be/matsiu46KkY

Mag. Matjaž Eržen je direktor Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka. Pri vodenju splošne knjižnice plete uspešno mrežo partnerstev ter spodbuja sodelovanje knjižnice z vrtci, šolami, drugimi knjižnicami, društvi in posamezniki, predvsem pri ustvarjanju dogodkov in prireditev. Pod njegovim vodstvom se je knjižnica včlanila v mednarodno organizacijo NAPLE in vzpostavila mednarodno sodelovanje s splošno knjižnico v litovskem mestu Panevežys. Mag. Matjaž Eržen je aktiven v okviru Združenja splošnih knjižnic ter član večih strokovnih delovnih skupin.
Posnetek, ki so mu ga pripravili stanovski kolegi, si lahko ogledate tule: https://youtu.be/M_38_9Mgs1w

Lepo vabljeni k ogledu.

Želim vam veliko zdravja.

Lepe pozdrave,

mag. Ana Zdravje
predsednica DBL

(Skupno 100 obiskov, današnjih obiskov 1)

Vabilo na Občni zbor DBL

Spoštovani člani in članice, prijazno vabljeni na Občni zbor našega Društva bibliotekarjev Ljubljana, ki bo v ponedeljek, 28. marca 2011. ob 17h v dvorani Mestne knjižnice Ljubljana, enota KOŽ, Kersnikova ulica. Dnevni red občnega zbora: Otvoritev občnega zbora,...

več...

Predavanje "Drobni tisk – tudi to je knjižnično gradivo"

Društvo bibliotekarjev Ljubljana vabi na predavanje: »Drobni tisk – tudi to je knjižnično gradivo« v izvedbi Veronike Potočnik, vodje zbirke drobnega tiska in sive literature v NUK. Predavanje bo v torek, 15. februarja 2011 ob 15h na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete UL, Večna pot 83, predavalnica P6 (dostop LPP št. 14, parkirišče zagotovljeno).

več...

Glasovanje o novem statutu DBL

V torek, 23. marca 2010 smo imeli občni zbor, katerega se je udeležilo 40 članov, ki so imeli pooblastila od dodatnih 77. članov. 117 glasov je predstavljalo le 28 % vseh članov, kar ni zadostovalo za sprejem novih društvenih pravil. Glede na dikcijo 39. člena...

več...

Vabilo na voden ogled NUK in razstave

Društvo bibliotekarjev Ljubljana vabi vse svoje člane in udeležence posvetovanja »Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov«, na voden ogled Narodne in univerzitetne knjižnice in razstave “Na začetku je (bila) knjiga – bibliografija na slovenskem” (PDF). Ogled...

več...

Vabilo na občni zbor ZBDS

Vljudno vas vabimo, da se udeležite občnega zbora Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, ki bo v petek, 28. 5. 2010 ob 10.00 uri v dvorani NUK na Leskoškovi 12, Ljubljana. Dnevni red: Otvoritev Občnega zbora in imenovanje delovnih teles Poročilo verifikacijske...

več...

Aktualno

Informacije

info@dbl.si

Društvo bibliotekarjev Ljubljana
Trg republike 3, Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 2027 592 (BIC KODA: HDELSI22)
Matična številka: 5169801000
Davčna številka: 54323665

Predsednica: mag. ANA ZDRAVJE
Tel: 01 308 52 10
info@dbl.si

Blagajničarka: dr. Maja Peteh
Tel: 01 320 35 45
maja.peteh[at]gozdis.si

Namenitev dela dohodnine za donacije:
DBL je eden izmed upravičencev, kateremu je mogoče nameniti del dohodnine. To lahko kadarkoli med letom stori vsak davčni zavezanec, in sicer na spletni strani FURS.

(Skupno 10.638 obiskov, današnjih obiskov 34)